Foldery reklamowe

Foldery reklamowe to bardzo popularna forma marketingu czy prezentacji, która jest jednocześnie subtelna i skuteczna. Stąd może się pojawić pytanie o możliwość wykonania takich folderów na osobistym komputerze przez niewykwalifikowane osoby. Wydaje się, że nie jest to trudne zadanie, wszak większość programów takich jak pakiety biurowe czy programy do obróbki graficznej, mają wbudowaną opcję gotowych szablonów, które mogą posłużyć jako szablony folderów. Oczywiście samo wykonanie takiego folderu może być skomplikowane, ale zależy to od stopnia skompilowania samego projektu, a pewnym jest to, że takie prostsze nie wymagają specjalistycznej wiedzy i mogą być w prosty sposób wykonane nawet w biurowym oprogramowaniu. Kwestią jaką warto poruszyć w takim wypadku są licencje.

flyers

Mianowicie, tak jak w przypadku całych programów komputerowych, tak ich komponenty mogą być w różny sposób licencjonowane. Licencje można podzielić na dwa ogólne typy: komercyjne i otwarte. Te pierwsze są wykorzystywane przez firmy i korporacje, które mają wyłączność na dostęp do kodu źródłowego takiego oprogramowania, czy też generalnie same wyznaczają zakres, w którym użytkownik może takiego oprogramowania używać. Drugi typ licencji – licencje otwarte, cechuje się tym, że programy czy komponenty objęte taką licencją są dostępne na wolnych zasadach dla każdego. Każdy może taką aplikację czy komponent ściągnąć, czy, co ważne w przypadku projektu, jakim są projekty, do których zaliczają się foldery reklamowe, modyfikować i wykorzystywać. Nie tak oczywiste jest to w przypadku takich komponentów jak czcionki czy wzory układu graficznego – szablony folderów. Tak jak same programy, tak i one mogą być wydawane na różnych licencjach. Warto korzystać z tych, które są wydawane na otwartych licencjach, które nie zastrzegają praw dla konkretnej organizacji, formy czy osoby. Jeżeli nie będziemy uważali na takie kwestie w przypadku wykonywania projektów takich jak np. szablony ulotek reklamowych, to może się okazać, że w naszym projekcie pojawiły się komponenty (na przykład czcionki) objęte zamkniętą licencją czy też zastrzeżone, co jest wystarczającym powodem do złożenia przez ewentualnego poszkodowanego przeciwko nam pozwu.